Използваме „бисквитки“ (cookies), които ни помагат да подобрим услугите си. Разглеждайки този сайт, вие се съгласявате с използването на бисквитки.

Във връзка с изискванията, заложени в Закона за защита на личните данни и Регламент 2016/679 на Европейският парламент в Microinvest Делта Pro е включен модул за проверка за съвместимост с GDPR и справка за извършени действия в базата данни.  - Добавен е нов модул Проверка за съответствие с GDPR в меню Други;Модулът предоставя възможност за проверка за основни настройки в системата и базата данни за защитеност на ниво достъп от неупълномощени/вписани в системата и базата данни лица. Проверката е реализирана в следните направления:- Потребители в базата данни на Microinvest Делта Pro – възможност за дефиниране на потребители с прилежащи пароли…
Изменения в Microinvest Делта Pro версия 1.01.058 / 20.02.2018г. • Добавена е възможност за филтриране по повече от един партньор в следните справки: • Аналитичен регистър; • Хронологичен регистър; • Оборотна ведомост, тип на справката Стандартна и По партньори; • Задължения/вземания по партньори. * Филтрирането се извършва, след като при отваряне на прозорец Партньори, с бутон F4 или с двукратен клик в полето за Партньор се маркират няколко контрагента. • Добавена е нова функция за филтриране и обединяване при запис на всички документи за задължения и вземания от меню Операции→Автоматични операции →Закриване на документи, отговарящи на следните условия: • В…