Микроинвест

Микроинвест

Микроинвест е водеща фирма в областта на счетоводния и търговски софтуер в България. Чрез програмите на Микроинвест могат успешно да се автоматизират всички дейности в дадена фирма и да се оптимизира и повиши ефективността на работата в нея.