Използваме „бисквитки“ (cookies), които ни помагат да подобрим услугите си. Разглеждайки този сайт, вие се съгласявате с използването на бисквитки.

GDPR регламент за защита на лични данни

Първите задължителни стъпки за покриване на изискванията на GDPR регламента

Уверете се, че Вашата компютърна система и специализираният софтуер се достъпват:

 - Чрез въвеждане на сигурни пароли/пин код/отключване с пръстов отпечатък за акаунтите на Вашият компютър.

 - Активирана е функцията за автоматично заключване на потребителя, когато компютъра не се използва определено време.

 - Активирана е Защитната стена (FIREWALL) на компютъра Ви.
 - Инсталирана е надеждна версия на антивирусна програма.
 - Въведени са потребителски роли в самата операционна система на ниво Потребители (Администратор и Оператори).

 - Активирано е автоматичното обновяване на операционната система.

 

Актуализация на Microinvest продуктите

Получавате версия, която активира функциите за логване на данни и въвеждане на пароли, с което си гарантирате проследяемост на процесите и действията на всички потребители, които работят със софтуерните продукти на Microinvest. Добавен е регистър, касаещ запис на събития като достъп, обработка на чувствителна информация, редакция или експорт на лични данни.

За максимално улеснение на потребителя сме добавили автоматична проверка на системата за съответствие с изискванията на регламента за зашита на лични данни. Така бързо и лесно може да изградите важните процедури за Вашата организация.

 

Осигуряване на защита на данните чрез Microinvest Архиви

Microinvest Архиви е USB Flash устройство, предназначено за съхраняване на архиви от продуктите на  Microinvest върху носител, различен от стандартния вграден HDD на компютъра. Microinvest Архиви автоматично активира Microinvest Архиватор Pro и създава нов пакет от архиви на базите от данни, като по този начин защитава данните от загуба или вирусна атака.

Microinvest Архиви: 35.00 лв. с ддс

 

Криптиране на документите чрез Microinvest CryptoKey GDP Management

Microinvest CryptoKey е USB Flash устройство с възможност за едновременно съхраняване на криптирани и незащитени файлове. Съдържанието на устройството е разделено на две части, като едната част е достъпна за всеки потребител, но втората част е достъпна единствено с парола за достъп и всички данни са криптирани върху устройството, без възможност за действия от неоторизирани лица.

Това устройство позволява да се пренасят данните между различни офиси и институции, да се съхраняват чувствителни документи и други файлове, които са защитени от потребители, не разполагащи с паролата за достъп.

Microinvest CryptoKey GDP Management 4GB: 46.80 лв. с ддс
Microinvest CryptoKey GDP Management 8GB: 58.50 лв. с ддс

 

Полезна информация за регламента може да намерите на следните линкове:

https://www.cpdp.bg/index.php?p=element&aid=1109

https://www.cpdp.bg/index.php?p=rubric&aid=4