Микроинвест Архиватор Pro

Счетоводен и търговски софтуер

Микроинвест Архиватор Pro е автоматична архивираща система, която се интегрира към продуктите на Микроинвест. Гарантира запазване на данните при аварийни ситуации и се грижи за своевременното архивиране.

 

КУПИ ОНЛАЙН