Използваме „бисквитки“ (cookies), които ни помагат да подобрим услугите си. Разглеждайки този сайт, вие се съгласявате с използването на бисквитки.

Микроинвест Склад Pro

Търговски софтуер

Микроинвест Склад Pro е цялостна система за управление на търговки и производствени процеси.

Тя позволява следене на наличности по стоки, обекти и валути. Структурата на всички номенклатури е йерархична и позволява свободно предефиниране според изискванията на клиентите. Микроинвест Склад Pro използва изцяло нова архитектура на базата от данни. Целта на настоящия продукт е да обхване цялата дейност в предприятието: от материалните активи, през реализация на стоките, производство, консигнации, парични отчети до финансовите анализи.

Продуктът е разработен за работа в мрежа, с локална база от данни и локален достъп или през WEB базиран интерфейс с връзка към различни SQL сървъри.

Създадени са версии на английски, немски, турски, румънски, сръбски, албански, гръцки, испански, грузински, арменски и руски езици.

Приложение: Продуктът е подходящ за работа във фирми с различна големина и сфера на дейност. Особено за обект с високо натоварване и много работни места. Предимство е възможността за дистанционен достъп и конвейерната обработка на данните.

РАЗГЛЕДАЙ