Използваме „бисквитки“ (cookies), които ни помагат да подобрим услугите си. Разглеждайки този сайт, вие се съгласявате с използването на бисквитки.

Микроинвест ТРЗ и ЛС Pro

Счетоводен софтуер


Микроинвест ТРЗ и ЛС Pro е новаторска система за цялостна обработка и контрол на данните за персонала на фирмата - от въвеждане и начисляване, до експортиране и архивиране на индивидуални досиета на работниците.

Предвидени са функции като контрол на достъп, въвеждане и редалция на информацията от отдалечени работни места, бърза работа с картоните на служителите и др.

Микроинвест ТРЗ и ЛС Pro има следните функционалности:

Пълен набор от бланки и документи, необходими за организация на дейността по зареждане на личния състав;
Автоматична номерация и архив на изходящата документация;
Изграждане на цялостно и подробно досие на работниците и служителите, въвеждане на няколко назначения в един личен картон, с възможност за обединяване и обмен на данни;
Подготовка на файлове с данни експорт към НАП и НОИ за: Декларация Образец 1, Декларация Образец 6, Уведомления за договори, Данни за болнични, визуализиране на данните преди експорт във формат на бланките по норматична уредба;
Изготвяне и запис на файлове за изплащане на заплати и осигуровки по банков път, към повече от 20 търговски банки;
Уникална технология за въвеждане на присъствени дни, болнични и отпуски;
Генериране на трудоемки справки като УП2, УП3, форма 76, справки за статистиката и др.;
Експорт на всички документи и справки към MS Excel, MS Word, PDF, XML И др.;
Стабилна работа в мрежа и по интернет, което позволява въвеждане на информация в една база от няколко отдалечени работни места едновременно.
Микроинвест ТРЗ и ЛС Pro е напълно съвместима с Windows XP/Vista/7 32-bit и 64-bit.

 

КУПИ ОНЛАЙН