Използваме „бисквитки“ (cookies), които ни помагат да подобрим услугите си. Разглеждайки този сайт, вие се съгласявате с използването на бисквитки.

Микроинвест Utility Center

Търговски софтуер

 

Microinvest Utility Center допълва богатите функционалности на складовата система Microinvest Склад Pro. Продуктът намира приложение в различни сфери на дейност, като осъществява двупосочен обмен на данни между Microinvest Склад Pro и външни приложения.

По този начин нашите клиенти имат възможност за:

  • Управление на допълнителен набор от периферни устройства – баркод четци, фискални устройства, търговски везни;
  • Експорт на данни към външни складови и счетоводни продукти – MACS, MegaSoft, Preciz CX, Rival, WorkFlow, Ajur, PlusMinus, WizCount, Pharma Store, FSD;
  • Автоматично изпращане на файлове до FTP, Google drive, Yandex disc и експортирани документи до публични FTP-та, мейл или виртуално дисково пространство;
  • Автоматизиране на различни процеси в складовия софтуер, като управление на разплащания, задължения, поръчки, рецепти, валутни курсове, цени, документи, производство, печат на документи;
  • Възможност за поставяне на рекламни съобщения на фискални бонове, генерирани чрез Microinvest Склад Pro Light;
  • Комуникация и директен обмен на данни с ERP системи и комплексни системи за управление на бизнеса;
  • Електронен обмен на EDI документи между търговски вериги магазини и техните доставчици чрез комуникационни платформи eXite, ECOD и BankService;
  • Електронен обмен на данни с платформи за онлайн търговия – SummerCart и OpenCart;
  • Възможност за внедряване на система за оценка удовлетвореността на клиентите от предложеното им обслужване.

Цената на продуктa Microinvest Utility Center се формира в зависимост от модулите и функционалностите, които желаете да използвате. Различните модули на продукта са условно разделени в три отделни пакета:

Microinvest Utility Center Free

Всички модули в пакета са безплатни. 

Модул  Име на комуникацията Описание 
 Управление на четци  Reader/Scanner  

Този безплатен модул позволява да се филтрират данните от всички видове серийни и клавиатурни четци и скенери. Дава възножност за поставяне на произволни символи като предиктор, префикс, суфикс и подменяне на символи. Това позволява използване на карти за идентификация от външни системи с продуктите на Microinvest.

 Универсален експорт  Warehouse Data Exchangeа  С модула за универсален импорт/експорт се постига 100%-ов обмен на данни между складови продукти Microinvest и външни системи работещи с бази данни - складов и счетоводен софтуер, интернет сайтове и др. Двупосочно се прехвърлят номенклатури от партньори и стоки и всички основни операции - продажби, доставки, трансфер, брак и т.н.
 Автоматично изпълняване на SQL заявки  WarehousePro SQL Scheduler  

SQL Scheduler е инструмент за автоматично изпълняване на SQL заявки. Тук възможностите са толкова големи, колкото познанията на компютърния специалист в Transact-SQL.
Внимание! Ако не сте уверени в SQL познанията си, първо се консултирайте със специалистите на Microinvest.

Автоматично изпращане на файл Warehouse Pro File Scheduler Обединява в себе няколко инструмента и автоматично изпраща файлове до FTP, Google drive, Yandex disc и през SMTP. Може да се прилага за изпращане на архиви от Microinvest Архи Pro или експортирани документи до публични FTP-та, мейл или виртуално дисково пространство. Обединява в себе няколко инструмента.
Преизчисляване на рецепти преди  производство Warehouse Pro Automatic Recipes Calculation Служи за автоматично преизчисляване на себестойност на рецепти в Microinvest Склад Pro. След извършване на доставки и промяна на доставната стойност на суровините, с едно натискане на бутона се преизчисляват себестойност на всички рецепти.
Партньори без продажби Warehouse Pro Partners Without  Sale Автоматично генерира файл с партьорите, които нямат реализирана покупка за предходната работна седмица. Това позволява лесно и бързо проследяване на неактивните ни клиенти.

Microinvest Utility Center Base

Включва вскички модули от Microinvest Utility Center Free и допълнителни такива.

Модул Име на комуникацията Описание
Управление на Datecs DP500Plus Datecs DP500+ Ако притежавате Datecs DP 500 Plus, имате възможност да кодирате имена, баркодове и цени на стоки предварително въведени в Microinvest Склад Pro. Това позволява продажба с баркод скенер директно от касовия апарат без да е необходим компютър на касовото работно място. След приключване на работния ден, информацията за извършените продажби се връща в складовия софтуер. Работи се в off-line режим т.е. не се нуждаете от постоянна връзка между КА и компютъра.
Управление на везни Device Manager Scales Всички артикули с тегловен баркод, създадени в Microinvest Склад Pro, могат да бъдат автоматично заредени в програмируеми везни с помощта на този модул. Това позволява да се работи в off-line режим т.е. не се изисква постоянна връзка с компютър и разпечатване на етикети с теглови баркод от везната.
Оптимизация на базата данни -  Index Warehouse Pro Database Optimizer Модулите за оптимизация на MSSQL база данни водят до ускоряване на работата с базите данни. Тази процедура е препоръчително да се извършва веднъж месечно за да се поддържа базата добре индексирана.
Оптимизация на базата данни -  Split DB Warehouse Pro Optimization

Модулите за оптимизация на MSSQL база данни водят до ускоряване на работата с базите данни. Тази процедура разделя базата данни на много файлове и е необходимо да се стартира само веднъж на една база данни.
Внимание! Препоръчваме да се консултирате с наши специалисти преди да използвате този модул.

Автоматично начисляване на  аванс спрямо оборота от миналия  месец Warehouse Pro Partners And Monthly Bonuses Това е автоматична система за бонусиране на клиенти спрямо оборота им от предходния месец. Потребителят сам определя диапазоните и процентите, които да се начислят като авансово внесена сума на името на всеки клиент.
 Автоматичен печат на нови  поръчки  Warehouse Pro Orders Received  Всеки, който ежедневно се налага да обработва голям брой документи, може автоматично да ги разпечата с помощта на този модул. След направата на необходимите настройки, системата следи за новосъздадени продажби, поръчки и заявки и автоматично ги разпечатва на принтера по подразбиране. С това отпада и нуждата от оператор, който да следи за нови документи. Изключително удобен при работа с мобилни устройства и автоматичен обмен с външни системи - складов софтуер или електронен магазин.
Автоматична трансформация на  поръчки към трансфер Warehouse Pro Automatic Transfers Модулът дава възможност за автоматичен трансфер на стоки от един склад в друг. Изключително удобно при работа с мобилни устройства за разносна търговия, когато се събират и поръчки за следващия ден. След първоначалната настройка, системата следи за нови документи и автоматично трансферира количествата от основния склад към транспортното средство. Модулът е изключително гъвкъв и намира приложение и при други организации на работа.
Автоматично генериране на  баркод на стоки без баркод Warehouse Pro Barcode Generator Много голяма част от стоките, които постъпват при търговците са без баркод. Microinvest предлага инструмент за автоматично генериране на баркодове от тип EAN8 на всички стоки, които нямат такъв. Използват се баркодове от служебен диапазон, които са предназначени за вътрешнофирмено кодиране и не е позволено разпространението им в търговската мрежа.
Автоматично разплащане по тип Warehouse Pro Clear Payments By Type Позволява автоматично да се изтриват плащания от предварително посочен тип и оставянето има като задължение. С този модул, продукти Microinvest намират приложение и при продажба на лизинг с първоначална вноска.
Автоматично изтриване на  задължения Warehouse Pro Clear Obligations При ежедневно обслужване на групи от клиенти (ученици, работници и т.н.) Microinvest Склад Pro позволява персонално натрупване на задължения на всеки клиент за определен период и груповото им погасяване в края му. Това позволява плащане на дължимия остатък с едно натискане на бутона.
Автоматична актуализация на  валутни курсове Warehouse Pro Get Currency Rates Ежедневната работота с валучни курсове и ръчното им актуализиране в базата данни на Microinvest Склад Pro е досаден процес и при невнимание може да доведе до грешки. Този инструмент елиминира ръчното въвеждане и позволява автоматично обновяване на новите стойности на желаните валути.
Автоматично прилагане на  електронни точки Warehouse Pro Eletronic Points Модулът предоставя възможност за автоматично начисляване на авансово платени суми на клиент или група клиенти през посочен от потребителя период от време. Със същата лекота се разплащат и голям брой задължения от клиент или група клиенти. Подходящ е за структури с дневни лимити или предплатена консумация.
Проследяване на променени  продажни цени Warehouse Pro Goods Price Trace Дава възможност за проследяване на измененията на всички цени в Microinvest Склад Pro. Това включва изменение на цените чрез редакция на стока, промяна на цените при операция доставка или преоценка.
Проследяване на редактирани и изтрити документи Warehouse Pro Deleted  Documents Trace Ако искате да проследявате съдържанието на редактирани или изтрити документи в Microinvest Склад Pro, това е точното решение. Този модул съхранява съдържанието им и дава възможност да се разгледа чрез удобна справка.
Прехвърляне на рецепти между бази на Склад Pro Warehouse Pro Import/Export  Recipes Този сървър служи за обмен на рецепти от една база на Microinvest Склад Pro към друга. Първо се прави проверка на наличната номенклатура и ако не бъде открита в базата приемник, първо се импортират артикулите, а после се прехвърлят и рецептите.
 Глобално производство  Warehouse Pro Global Production  Дава възможност за настройка на периода и дълбочината на производство с цел избягване на моментното натоварване на системата. Особено полезен би бил при бази данни с голям брой вложени рецепти т.е. с голяма дълбочина на производство.
 Автоматична промяна на статуса на стоки или изтриване на неизползвани  arehouse Pro Goods Optimizer  Този модул служи за автоматично оптимизиране на номенклатурата от стоки чрез промяна на статуса или изтриването им. По този начин в Microinvest Склад Pro Light не се визуализират стоките, които не са налични в търговския обект. Това увеличава скоростта на работа и се прилага при слаба интернет връзка или голяма по обем номенклатура.
 Следене на изпълнението на  поръчки и заявки  Warehouse Pro Check Orders  Requests  Служи за проследяване на нереализираните артикули от поръчки и заявки в Microinvest Склад Pro. С използване на "Трансформация на документи" от "Поръчка" към "Продажба" и от "Заявка" към "Доставка" се вижда, какво е останало за продажба или доставка.
 Поставяне на реклама на бонове в Light  Warehouse Pro Light Advertising  Позволява централно създаване на рекламен текст и разпечатването му върху издадените бонове на всички касови работни места, които работят с базата данни на Microinvest Склад Pro.
 Оптимизация на базата чрез  групиране на операции  Warehouse Pro Merge Operations  Автоматично групира по дни стоките участвали в операции "Продажба" и "Производство". Тази оптимизация се прави с цел намаляване на обема на базата данни и увеличаване на бързодействието й.
Трансформация на документи Warehouse Pro Transformations Набирането на документи е досаден процес. Този модул позволява да се съкрати времето за обработка на документи и веднъж въведен в системата, да се трансформира в други операции. Например: От Оферта в Поръчка, а след това и в Продажба.
Автоматичен трансфер на стоки на минус между складове Warehouse Pro Automatic Transfers Restorant Основното предназначение на този модул е автоматичен трансфер на стоки, които имат отрицателно количество. Това е необходимо при работа на Microinvest Склад Pro Light - Ресторант с два обекта - кухня и бар, но с едно работно място (един компютър). Позволява следене на количествата в двата обекта и търсене на персонална отговорност от МОЛ - овете им.

КУПИ ОНЛАЙН

Microinvest Utility Center Plus

В Микроинвест Utility Center Plus са включени всички безплатни модули от Микроинвест Utility Center Free и всички модули от пакет Микроинвест Utility Center Base, както и допълнителни такива.

Модул Име на комуникацията Описание
Комуникация с Nestle Import/Export DMS Nestle Модулът е предназначен за обмен на данни между дилърите на Nestle в България използващи Microinvest Склад Pro и ERP системата на Nestle.
Комуникация с Kamenitza Import/Export ERP Hermes Модулът е предназначен за обмен на данни между дилърите на Kamenitza в България използващи Microinvest Склад Pro и ERP системата на Kamenitza.
Комуникация с Coca-Cola Import/Export ERP Hellenic Модулът е предназначен за обмен на данни между дилърите на Coca-Cola в България използващи Microinvest Склад Pro и ERP системата на Coca-Cola.
Комуникация с Fornetti Import/Export Fornetti Модулът е предназначен за обмен на данни между дилърите на Fornetti в България използващи Microinvest Склад Pro и ERP системата на Fornetti.
Комуникация с Mago.net Import/Export Mago.Net Microinvest Utility Center предоставя възможност на притежателите на ERP система Mago.net да получават данни за извършени операции - продажби, доставки, поръчки, ревизии и фактури от Microivnest софтуерни продукти. Това позволява организация на работните места за директна продажба на клиенти, където ERP системите не са подходящи.
Комуникация с Devin Import/Export EDI NAV Модулът е предназначен за обмен на данни между дилърите на Devin в България използващи Microinvest Склад Pro и ERP системата на Devin.
Комуникация с Zagorka Import/Export EDI Disco Модулът е предназначен за обмен на данни между дилърите на Zagorka в България използващи Microinvest Склад Pro и ERP системата на Zagorka.
Комуникация с Bella Import/Export Bella Модулът е предназначен за обмен на данни между дилърите на Bella в България използващи Microinvest Склад Pro и ERP системата на Bella.
Комуникация с Carlsberg Import/Export Carlsberg Модулът е предназначен за обмен на данни между дилърите на Carlsberg в България използващи Microinvest Склад Pro и ERP системата на Carlsberg.
Комуникация с Derby Import/Export EDI BORA Модулът е предназначен за обмен на данни между дилърите на Derby в България използващи Microinvest Склад Pro и ERP системата на Derby.
Експорт на продажби за Nielsen Експорт на продажби за Nielsen Модулът генерира файл с продажби и съдържа баркода, с който е продадена стоката. Това служи за изготявне на статистически извадки oт страна на Nielsen.
Обмен на EDI ECOD mport/Export EDI ECOD Изискванията на големите търговски вериги към техните доставчици са за търговия изцяло с електронни документи. Microinvest предоставя този инструмент за обмен на EDI документи с комуникационна платформа ECOD на фирм Елтрейд. Този вид комуникация позволява получаване на заявки и автоматичното им трансформиране към продажби и фактури и изпращането им към клиента. Целия процес се изпълнява електронно без разпечатване или ръчно набиране на нито един документ.
Обмен на EDI eXite Import/Export EDI eXite Изискванията на големите търговски вериги към техните доставчици са за търговия изцяло с електронни документи. Microinvest предоставя този инструмент за обмен на EDI документи с комуникационна платформа eXite на фирм Аксиор. Този вид комуникация позволява получаване на заявки и автоматичното им трансформиране към продажби и фактури и изпращането им към клиента. Целия процес се изпълнява електронно без разпечатване или ръчно набиране на нито един документ.
Обмен на EDI BankService Import/Export EDI eFactura Изискванията на големите търговски вериги към техните доставчици са за търговия изцяло с електронни документи. Microinvest предоставя този инструмент за обмен на EDI документи с комуникационната платформа на фирм Банксервиз. Този вид комуникация позволява получаване на заявки и автоматичното им трансформиране към продажби и фактури и изпращането им към клиента. Целият процес се изпълнява електронно без разпечатване или ръчно набиране на нито един документ.
Оценяване на обслужване Warehouse Pro Feedback Този модул дава възможност за получаване на информация за качеството на обслужване на клиентите. С помощта на хардуерно устройство с три бутона, клиентите могат да дадат своята оценка за обслужването, което получават.
Обмен на данни със SummerCart Summer Cart Data Exchange Поддръжката на база данни и електронен магазин е труден процес. Динамичната промяна на количества и цени отнема много време и ресурс. Microinvest предоставя инструмент за автоматичен обмен на данни с платформа за електронни магазини SummerCart. Комуникацията позволява въвеждане и поддръжка на база данни само в Microinvest Склад Pro и автоматична синхронизация с електронния магазин. Обменът е двупосочен и позволява обмен на номенклатури и поръчки през определен период от време.
Обмен на данни със OpenCart Open Cart Data Exchange За почитателите на open source приложенията Microinvest предоставя и инструмент за автоматичен обмен на данни с PHP базираната платформа за електронни магазини OpenCart. Комуникацията позволява въвеждане и поддръжка на база данни само в Microinvest Склад Pro и автоматична синхронизация с електронния магазин. Обменът е двупосочен и позволява размяна на номенклатури и поръчки през определен период от време.
Експорт към счетоводен софуер Microaccount Warehouse Pro Export To MACS Microinvest Utility Center предоставя възможност за експорт на данни към външни счетоводни системи. С този модул се генерират файлове с получени и издадени фактури от Microinvest Склад Pro за счетоводен софтуер Microaccount.
Експорт към счетоводен софтуер Megasoft Warehouse Pro Export To MegaSoft Microinvest Utility Center предоставя възможност за експорт на данни към външни счетоводни системи. С този модул се генерират файлове с получени и издадени фактури от Microinvest Склад Pro за счетоводен софтуер Megasoft.
Експорт към счетоводен софтуер Preciz CX Warehouse Pro Export To Preciz CX Microinvest Utility Center предоставя възможност за експорт на данни към външни счетоводни системи. С този модул се генерират файлове с получени и издадени фактури от Microinvest Склад Pro за счетоводен софтуер Preciz CX.
Експорт към счетоводен софтуер Rival Warehouse Pro Export To Preciz CX Microinvest Utility Center предоставя възможност за експорт на данни към външни счетоводни системи. С този модул се генерират файлове с получени и издадени фактури от Microinvest Склад Pro за счетоводен софтуер Rival.
Експорт към счетоводен софтуер Workflow Warehouse Pro Export To Work Flow Microinvest Utility Center предоставя възможност за експорт на данни към външни счетоводни системи. С този модул се генерират файлове с получени и издадени фактури от Microinvest Склад Pro за счетоводен софтуер Workflow.
Експорт към счетоводен софтуер PlusMinus Warehouse Pro Export To PlusMinus Microinvest Utility Center предоставя възможност за експорт на данни към външни счетоводни системи. С този модул се генерират файлове с получени и издадени фактури от Microinvest Склад Pro за счетоводен софтуер PlusMinus.
Експорт към счетоводен софтуер Делта Pro Warehouse Pro Delta Pro Export Microinvest Utility Center предоставя възможност за експорт на данни от Microinvest Склад Pro към Microinvest Делта Pro. Модулът позволява обмен с аналитичност за стоки, групи стоки и обекти. Обменът се извъшрва стойностно и включва плащанията в брой.
Експорт към счетоводен софтуер Ажур ERP Ajur Import/Export Microinvest Utility Center предоставя възможност за експорт на данни към външни счетоводни системи. С този модул се генерират файлове с получени и издадени фактури от Microinvest Склад Pro за счетоводен софтуер Ajur.
Експорт към счетоводен софтуер Pharma Store Warehouse Pro Export To Pharma Store Microinvest Utility Center предоставя възможност за експорт на данни към външни счетоводни системи. С този модул се генерират файлове с получени и издадени фактури от Microinvest Склад Pro за счетоводен софтуер FSD.
Експорт към складов софтуер Pharma Store Warehouse Pro Export To Pharma Store Microinvest Utility Center предоставя възможност за експорт на данни към външни складови системи. С този модул се генерират файлове с фактури от Microinvest Склад Pro за складов софтуер Pharma Store.
Експорт към аптеки „Марешки“ WarehousePro Export To Mareshki Microinvest Utility Center предоставя възможност за експорт на данни към външни счетоводни системи. С този модул се генерират файлове с издадени фактури от Microinvest Склад Pro към аптеки „Марешки“.

 КУПИ ОНЛАЙН